jogi tudnivalók

Jogi tudnivalók

2011.04.28
2011.05.04

A Pilisinfo.hu portál minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Pilisinfo.hu portál sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Pilisinfo.hu portál nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.pilisinfo.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Pilisinfo.hu portál nem vállal felelősséget a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Pilisinfo.hu portál nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.


A személyes adatok védelme

A Pilisinfo.hu portál bármely - a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Pilisinfo.hu portálhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Pilisinfo.hu portál - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Pilisinfo.hu portál az Ön által megadott adatokat és információkat kizárólag az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • látogatói szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása.

A Pilisinfo.hu portál - partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Pilisinfo.hu portállal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A Pilisinfo.hu portál az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Pilisinfo.hu portál ról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Pilisinfo.hu portál nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

A Pilisinfo.hu portál , az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Pilisinfo.hu portál kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Pilisinfo.hu portál fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Pilisinfo.hu portál minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Programajánló